shape

لیست همه دوره ها

دوره ممیز داخلی سیستم مدیریت کیفیت
 • دپارتمان مدیریت صنایع
 • آموزشگاه کارآموزی کاوش سیستم

دوره ممیز داخلی سیستم مدیریت کیفیت

بیشتر بخوانید

دوره سرپرست انبار عمومی
 • دپارتمان مدیریت صنایع
 • آموزشگاه کارآموزی کاوش سیستم

دوره سرپرست انبار عمومی

بیشتر بخوانید

دوره طراحی فضای داخلی و خارجی با نرم افزار Lumion pro
 • دپارتمان عمران و معماری
 • آموزشگاه کارآموزی کاوش سیستم

دوره طراحی فضای داخلی و خارجی با نرم افزار Lumion pro

بیشتر بخوانید

دوره طراحی اسکیس و رندر با نرم افزار SKetch Book
 • دپارتمان عمران و معماری
 • آموزشگاه کارآموزی کاوش سیستم

دوره طراحی اسکیس و رندر با نرم افزار SKetch Book

بیشتر بخوانید

دوره مرمتگر و احیائ و بازسازی ابنیه تاریخی با نرم افزار Studio 3dMax
 • دپارتمان عمران و معماری
 • آموزشگاه کارآموزی کاوش سیستم

دوره مرمتگر و احیائ و بازسازی ابنیه تاریخی با نرم افزار Studio 3dMax

بیشتر بخوانید

دوره طراحی دفاتر اداری و تجاری به کمک نرم افزار Home-AN
 • دپارتمان عمران و معماری
 • آموزشگاه کارآموزی کاوش سیستم

دوره طراحی دفاتر اداری و تجاری به کمک نرم افزار Home-AN

بیشتر بخوانید

دوره شیت بندی معماری با نرم افزار InDesign
 • دپارتمان عمران و معماری
 • آموزشگاه کارآموزی کاوش سیستم

دوره شیت بندی معماری با نرم افزار InDesign

بیشتر بخوانید

نور پردازی و متریال دهی با قابلیت رندر بالا با نرم افزار V-RAY
 • دپارتمان عمران و معماری
 • آموزشگاه کارآموزی کاوش سیستم

نور پردازی و متریال دهی با قابلیت رندر بالا با نرم افزار V-RAY

بیشتر بخوانید

دوره طراحی پروژه های ساختمانی به صورت دو بعدی و سه بعدی با RHINIOCEROS
 • دپارتمان عمران و معماری
 • آموزشگاه کارآموزی کاوش سیستم

دوره طراحی پروژه های ساختمانی به صورت دو بعدی و سه بعدی با RHINIOCEROS

بیشتر بخوانید

دوره طراحی نقشه های ساختمانی با نرم افزار Architecture Revit
 • دپارتمان عمران و معماری
 • آموزشگاه کارآموزی کاوش سیستم

دوره طراحی نقشه های ساختمانی با نرم افزار Architecture Revit

بیشتر بخوانید

دوره طراحی نمای ساختمان با استفاده از نرم افزار DMAX3 ورندرگیری با پلاتین VRay
 • دپارتمان عمران و معماری
 • آموزشگاه کارآموزی کاوش سیستم

دوره طراحی نمای ساختمان با استفاده از نرم افزار DMAX3 ورندرگیری با پلاتین VRay

بیشتر بخوانید

دوره نقشه کشی ساختمان با Autocad
 • دپارتمان عمران و معماری
 • آموزشگاه کارآموزی کاوش سیستم

دوره نقشه کشی ساختمان با Autocad

بیشتر بخوانید

دوره گرافیست گسترده و کاربردی
 • دپارتمان هنرهای تجسمی
 • آموزشگاه کارآموزی کاوش سیستم

دوره گرافیست گسترده و کاربردی

بیشتر بخوانید

دوره برنامه ریز امور هنری در خانواده
 • دپارتمان هنرهای تجسمی
 • آموزشگاه کارآموزی کاوش سیستم

دوره برنامه ریز امور هنری در خانواده

بیشتر بخوانید

دوره صفحه آرا یا صفحه بند
 • دپارتمان هنرهای تجسمی
 • آموزشگاه کارآموزی کاوش سیستم

دوره صفحه آرا یا صفحه بند

بیشتر بخوانید

دوره تصویر ساز کتاب کودک
 • دپارتمان هنرهای تجسمی
 • آموزشگاه کارآموزی کاوش سیستم

دوره تصویر ساز کتاب کودک

بیشتر بخوانید

دوره طراح بسته بندی محصولات صنعتی و تجاری
 • دپارتمان هنرهای تجسمی
 • آموزشگاه کارآموزی کاوش سیستم

دوره طراح بسته بندی محصولات صنعتی و تجاری

بیشتر بخوانید

دوره کارور گرافیک مقدماتی
 • دپارتمان هنرهای تجسمی
 • آموزشگاه کارآموزی کاوش سیستم

دوره کارور گرافیک مقدماتی

بیشتر بخوانید

دوره چهره پردازی و گرافیک با نرم افزار Adobe photo deluxe
 • دپارتمان هنرهای تجسمی
 • آموزشگاه کارآموزی کاوش سیستم

دوره چهره پردازی و گرافیک با نرم افزار Adobe photo deluxe

بیشتر بخوانید

دوره مربی نقاشی کودک
 • دپارتمان هنرهای تجسمی
 • آموزشگاه کارآموزی کاوش سیستم

دوره مربی نقاشی کودک

بیشتر بخوانید