shape

لیست همه دوره ها

دوره طراح گرافیک رایانه ای (کار دانش)
 • دپارتمان فناوری اطلاعات
 • آموزشگاه کارآموزی کاوش سیستم

دوره طراح گرافیک رایانه ای (کار دانش)

بیشتر بخوانید

دوره استفاده از نرم افزار کنترل پروژه MS-PROJECT درجه دو
 • دپارتمان فناوری اطلاعات
 • آموزشگاه کارآموزی کاوش سیستم

دوره استفاده از نرم افزار کنترل پروژه MS-PROJECT درجه دو

بیشتر بخوانید

دوره استفاده از نرم افزار کنترل پروژه MS-PROJECT درجه یک
 • دپارتمان فناوری اطلاعات
 • آموزشگاه کارآموزی کاوش سیستم

دوره استفاده از نرم افزار کنترل پروژه MS-PROJECT درجه یک

بیشتر بخوانید

دوره استفاده از نرم افزار SPSS درجه1
 • دپارتمان فناوری اطلاعات
 • آموزشگاه کارآموزی کاوش سیستم

دوره استفاده از نرم افزار SPSS درجه1

بیشتر بخوانید

دوره مهارت های سالم زیستن (مقدماتی و پیشرفته ) (کار دانش)
 • دپارتمان بهداشت و ایمنی
 • آموزشگاه کارآموزی کاوش سیستم

دوره مهارت های سالم زیستن (مقدماتی و پیشرفته ) (کار دانش)

بیشتر بخوانید

دوره مشاور مهارت های سبک زندگی سالم
 • دپارتمان بهداشت و ایمنی
 • آموزشگاه کارآموزی کاوش سیستم

دوره مشاور مهارت های سبک زندگی سالم

بیشتر بخوانید

دوره مشاوره و هدایت آموزشی
 • دپارتمان خدمات آموزشی
 • آموزشگاه کارآموزی کاوش سیستم

دوره مشاوره و هدایت آموزشی

بیشتر بخوانید

دوره مربی مهدکودک
 • دپارتمان خدمات آموزشی
 • آموزشگاه کارآموزی کاوش سیستم

دوره مربی مهدکودک

بیشتر بخوانید

دوره مربی سواد آموزی (سطح1)
 • دپارتمان خدمات آموزشی
 • آموزشگاه کارآموزی کاوش سیستم

دوره مربی سواد آموزی (سطح1)

بیشتر بخوانید

دوره مربی روخوانی و روانخوانی قرآن کریم
 • دپارتمان خدمات آموزشی
 • آموزشگاه کارآموزی کاوش سیستم

دوره مربی روخوانی و روانخوانی قرآن کریم

بیشتر بخوانید

دوره مدیر مهد کودک
 • دپارتمان خدمات آموزشی
 • آموزشگاه کارآموزی کاوش سیستم

دوره مدیر مهد کودک

بیشتر بخوانید

دوره کتابدار
 • دپارتمان خدمات آموزشی
 • آموزشگاه کارآموزی کاوش سیستم

دوره کتابدار

بیشتر بخوانید

دوره تند خوان
 • دپارتمان خدمات آموزشی
 • آموزشگاه کارآموزی کاوش سیستم

دوره تند خوان

بیشتر بخوانید

دوره پداگوژی
 • دپارتمان خدمات آموزشی
 • آموزشگاه کارآموزی کاوش سیستم

دوره پداگوژی

بیشتر بخوانید

دوره طراحی حرفه ای با 3D MAX
 • دپارتمان فناوری اطلاعات
 • آموزشگاه کارآموزی کاوش سیستم

دوره طراحی حرفه ای با 3D MAX

بیشتر بخوانید

آموزش برنامه نویسی اندروید
 • دپارتمان فناوری اطلاعات
 • آموزشگاه کارآموزی کاوش سیستم

آموزش برنامه نویسی اندروید

بیشتر بخوانید

دوره تخصصی زبان انگلیسی
 • دپارتمان زبان های خارجی
 • آموزشگاه کارآموزی کاوش سیستم

دوره تخصصی زبان انگلیسی

بیشتر بخوانید

آموزش برنامه نویسی پایتون
 • دپارتمان فناوری اطلاعات
 • آموزشگاه کارآموزی کاوش سیستم

آموزش برنامه نویسی پایتون

بیشتر بخوانید

دوره تخصصی فتوشاپ
 • دپارتمان فناوری اطلاعات
 • آموزشگاه کارآموزی کاوش سیستم

دوره تخصصی فتوشاپ

بیشتر بخوانید

آموزش مهارتهای کاربردی کامپیوتر(ICDL)
 • دپارتمان فناوری اطلاعات
 • آموزشگاه کارآموزی کاوش سیستم

آموزش مهارتهای کاربردی کامپیوتر(ICDL)

بیشتر بخوانید